ส่วนประกอบของเครื่องปั่นไฟ (generator)

ส่วนประกอบของเครื่องปั่นไฟ (generator)

เครื่องปั่นไฟ (generator)เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ที่จัดหาพลังงานไฟฟ้าในระหว่างไฟดับและป้องกันไม่ให้กิจกรรมที่เราทำประจำวันหยุดชะงักในการทำงานดำเนินธุรกิจ เครื่องปั่นไฟ ที่มีอยู่ได้ถูกกำหนดค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกไป ในการที่ใช้งานที่แตกต่างกันไปอีกด้วยในเมื่อผู้อ่านรู้จักกับเครื่องไฟฟ้าเบื้องต้นแล้ว แล้วเพื่อน ๆ รู้จักองค์ประกอบหลักของ เครื่องปั่นไฟ หรือเปล่าถ้ายังไม่ทราบวันนี้ผมก็จะมาแนะนำให้เพื่อน ๆ รู้จักอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ

ส่วนประกอบที่สำคัญของ เครื่องปั่นไฟ (generator motor) มี 4 ส่วน ส่วนแรกก็คืออาเมเจอร์ คือ ส่วนที่หมุนตัดกับสนามแม่เหล็กเพื่อผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้า โครงสร้างของอาเมเจอร์ประกอบด้วยแกนเหล็กอาเมเจอร์และขดลวดอาเมเจอร์เป็นพวกเส้นลวดทองแดงอาบฉนวนไฟฟ้านี้เอง ส่วนที่สองขั้วแม่เหล็ก คือส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็กให้ผ่านแกนเหล็กอาเมเจอร์ขั้วแม่เหล็กของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงจะยึดติดกับโครงเครื่อง (Frame or yoke) ด้วยน็อตและสกรู ขั้วแม่เหล็กประกอบด้วยขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field coil) หรือขดลวดฟีลด์ แกนของขั้วแม่เหล็ก (Pole core) และโปลชู (Pole shoe) ส่วนต่อมาส่วนที่สามคือคอมมิวเตเตอร์ เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เรียงกระแสหรือเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับในขดลวดอาเมเจอร์ให้เป็นแรงเครื่อนไฟฟ้ากระแสตรง คอมมิวเตเตอร์ทำจากแท่งทองแดงแต่ละซี่มีลักษณะคล้ายรูปลิ่ม  เพื่อให้สามารถนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงกระบอกโดยมีแผ่นไมก้าคั่นกลาง ความหนาของแต่ละซี่ของคอมมิวเตเตอร์ขึ้นอยู่กับขนาดพิกัดกำลังของเครื่อง และ โวลท์เตจระหว่างซี่คอมมิวเตเตอร์ที่อยู่ประชิดกัน โครงสร้างภายในของคอมมิวเตเตอร์ส่วนที่สี่ส่วนสุดท้ายคือส่วนแปรงถ่านและชุดยึดแปรงถ่าน แปรงถ่านจะสัมพัสกับผิวหน้าของคอมมิวเตเตอร์ตลอดเวลา เพื่อต่อวงจรขดลวดอาเมเจอร์กับวงจรภายนอกเข้าด้วยกัน แปรงถ่านส่วนมากทำจากคาร์บอนและแกรไฟท์ แปรงถ่านคาร์บอนทำจากผงถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์ ใช้ในเรื่องกลไฟฟ้าขนาดเล็กที่พิกัดกระแสต่ำแปรงถ่านแกรไฟท์ทำจากผงถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์และโดยการเพิ่มปริมาณความร้อนจึงเปลี่ยนสถาพเป็นแกรไฟท์ แปรงถ่านชนิดนี่มีคุณสมบัติที่ดีและนิยมใช้กัน เครื่องปั่นไฟ ที่มีพิกัดกระแสสูงและโวลท์เตจต่ำ

คราวนี้เพื่อน ๆ และผู้อ่านคงรู้จักองค์ประกอบของเจ้า เครื่องปั่นไฟ ใช่ไหมละครับครั้งต่อไปถ้าผมมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟ (generator ac)จะมาแนะนำให้เพื่อน ๆ ได้รู้อีกนะครับ

 

You may also like...