ประโยชน์และความหลากหลายของปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)

ประโยชน์และความหลากหลายของปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)

                วันนี้เราจะมารู้จักปั๊มลมกันปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศที่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า air compressor คือสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวอัดลมให้ให้มีแรงดันสูงตามที่เราต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้านเช่น การนำปั๊มลมมาใช้เป็นเครื่องเป่าในงานในอู่ซ่อมรถ หรืไม่จะเป็นระบบรมที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กตลอดจนถึงการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ระบบนิวเมติกส์ และอุตสาหกรรมครัวเรือนซึ่งจะใช้เป็นปั๊มลมประเภทลูกสูบ Piston Air Compressor เพราะใช้แรงดันซึ่งจะใช้แรงลมมากกว่าโดยทั่วไปแล้ว ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมได้มีการจัดจำแนกออกมาเป็น 6 ประเภทได้แก่

-ปั๊มลมแบบลูกสูบ

-ปั๊มลมแบบสกรู

-ปั๊มลมแบบใบพัดเลื่อน

-ปั๊มลมแบบใบพัดหมุน

-ปั๊มลมแบบไดอะเฟรม

-ปั๊มลมแบบกังหัน

                โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ที่มีการใช้มากที่สุดก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นปั๊มลมประเภทลูกสูบและปั๊มลมประเภทสกรูที่มีการนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมและร้านรับซ่อมต่างๆจนตอนนี้ปั๊มลมนั้นมีบทบาทในการมากมายในงานซ่อมและงานอุตสาหกรรมต่างๆมากมายเพราะส่วนใหญ่ปั๊มลมที่นำมาใช้นั้นจะเป็นปั๊มลมแรงดันอากาศสูงเพราะงานพวกนี้ต้องมีการใช้แรงลมสูง

                ดังนั้นจึงมีการพัฒนารูปแบบปั๊มลมมากมายเพื่อให้มีการใช้งานได้สะดวงมากขึ้นเช่นการทำให้มีขนาดพกพาหารใช้งานง่ายและเคลื่อนย้ายได้สะดวงและมีแรงดันลมสูงเท่ากับปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor system)

You may also like...