เปิดโรงงานผลิต hydraulic hose( สายยางไฮดรอลิค ) เครื่อง […]